Bestilling av ladepunkt for el-bil

Man må søke styret om tillatelse før installasjon.

Fra vedtektene:

§2: Parkering og takhager
Det er installert infrastruktur for El-bil ladning i garasjeanlegget. Seksjonseier som ønsker ladeboks
ved sin biloppstillingsplass skal benytte seg av sameiets infrastruktur og ladeboks fra sameiets
samarbeidspartner. Ladeboks bestilles gjennom styret.
Kostnader for ladeboks og fullt opplegg skal betales av seksjonseier. Forbruk av strøm blir registrert
på den enkeltes strømmåler hos kraftleverandøren som sender ut faktura på forbrukt kraft.
Fakturaene skal betales direkte til kraftleverandøren.
Årlig vedlikehold av det tekniske anlegget og ladeboks utføres av sameiets samarbeidspartner og
belastes den enkelte seksjonseier sammen med strømfakturaen.
Ved overtredelse av disse kravene kan seksjonseier bli holdt ansvarlig for eventuelle kostnader. Styret
kan beslutte og er berettiget til å gjøre endringer på eksisterende anlegg dersom dette er nødvendig
av hensyn til sikkerhet.