Bestilling av ladepunkt for el-bil

Man må søke styret om tillatelse før installasjon.

Føringer

  • Hver enkelt eier kan installere ladekontakt for elbil på egen regning.
  • Ladekontakten er begrenset til 16 Ampere enfase 230 Volt ut ifra egen strømmåler i parkeringskjeller.
  • For å få høyere ladekapasitet, inntil 35 Ampere enfase 230 Volt, må man søke om tillatelse fra styret.

Tilbud fra Elteam AS

Montering av 10A stikkontakt for lading av el-bil/hybridbil og ett alternativ med ladestasjon.

-Det er medtatt overspenningsvern og jordfeilbryter kl B

– Priser er inklusive Mva

– Det er medtatt inntil 30M kabel til kontakt/ladestasjon, lengder utover dette faktureres etter medgått.

Pris 1.stk stikkontakt for el-bil 10A 10 595 ,-

Pris 1.stk Salto ladestasjon for el-bil 16A 14 913 ,-

Elteam AS

Telefon: 73 91 13 11
Epost: firmapost@el-team.no