Bestilling av nøkler

Bestilling gjøres ved å sende e-post til vangslundsgate@gmail.com

bestillingen må komme fra eiers e-post og inneholde.

-Systemnr. og nøkkelnr. : står på nøkkelen
-Navn og adresse til den som skal ha nøkkelen : Nøkkel sendes i postoppkrav