Bestilling av nøkler

Nøkler er private og må derfor bestilles av hver enkelt.

Hvordan bestille nøkkel

  1. Gå inn på www.tobb.no/for-deg/bestill-nokkel
  2. Fyll ut skjemaet
  3. Trykk på «Send bestilling»