Bestilling av brikker til nedgravd renovasjonsløsning

Ved etablering av nedgravde avfallscontainere får hver tilknyttede husholdning 2 stk. rfid-brikker som gir adgang til å benytte containerne. Brikkene skal følge boligen, og hver bolig skal ha 2 brikker. Dersom brikker blir tapt eller ødelagt, må de erstattes. Da tilkommer et administrasjonsgebyr på kr. 100 pr. brikke, som faktureres sammen med andre offentlige avgifter.

Nye brikker bestilles her: http://trv.no/bestill-brikke/