Kontakt oss

Epost: vangslundsgate@gmail.com

Styret 2017:

Styreleder
Funksjonstid
 
Roar Aspen 2017-2019 95804618
     
Styremedlemmer 

 

 

Bård Schevig 2016-2018 næringsseksjon
Lorentz Hegstad 2016-2018  
Magnus Moreau 2017-2019  
Mette Stene 2017-2019  
     
Varamedlemmer 

 

 

Lars Hægstad 2017-2018  
Vigdis Vormdal 2017-2018  
     
Valgkomitee  2017-2018