Kontakt oss

Epost: vangslundsgate@gmail.com

Styret 2022:

Styreleder
Funksjonstid
 
Roar Aspen 2021-2023 95804618
     
Styremedlemmer 

 

 

Bård Schevig 2022-2024 Næringsseksjon
Gunnar Nystad 2022-2024  
Lars Kåre Hægstad 2021-2023  
Mette Stene 2021-2023  
     
Varamedlemmer 

 

 

Marit Aarseth 2022-2023  
Vigdis Vormdal 2022-2023  
     
Valgkomitee    
Willy Ravnå 2021-2023  
Ruth Røkke 2022-2024  
Irene Aurdal 2021-2023