Kontakt oss

Epost: vangslundsgate@gmail.com

Styret 2020:

Styreleder
Funksjonstid
 
Roar Aspen 2019-2021 95804618
     
Styremedlemmer 

 

 

Bård Schevig 2020-2022 næringsseksjon
Lorentz Hegstad 2020-2022  
Lars Kåre Hægstad 2019-2021  
Mette Stene 2019-2021  
     
Varamedlemmer 

 

 

Gunnar Nystad 2020-2021  
Vigdis Vormdal 2020-2021  
     
Valgkomitee    
Willy Ravnå 2020-2022  
Ruth Røkke 2020-2022