Lyset i trappoppgang i nummer 20 funker ikke

Lyset i trappoppgangen i nummer 20 virker ikke, noe som gjør at det blir veldig mørkt særlig i slusa inn til garasjen.

Styret har vært i kontakt med Vintervoll ang. problemet, de har vært å sett på det, men de får desverre ikke gjort noe mer før etter påske.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Heisen i nummer 22 står

Det er problemer med heisen i nummer 22. I skrivende stund står den fast i 4 etg.

Styret er på saken, men i skrivende stund er det usikkert om det blir det fikset før mandag.

Skrevet i Ukategorisert | 1 kommentar

Reklamasjon

Styret minner om at all reklamasjon vedrørende 5års-befaring og annen feil sendes til:
reklamasjon@maja.no eller vegard@teknobygg.no

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Ekstra garasjeåpner

Informasjon om kjøp av ekstra garasjeåpner er lagt ut her.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Mangler varmtvann

Det mangler i skrivende stund varmtvann i vangslundsgate 20 og 22. Styret har fått en rørlegger på saken. Status er at varmtvannet vil komme tilbake, men det er foreløpig usikkert hvor lang tid det tar.

Skrevet i Ukategorisert | 1 kommentar

Hærverk i Vangslundsgate 22

Det har vært to hendelser av det styret ser på som hærverk i Vangslundsgate 22 denne måneden.

Først ble gelenderet i heisen brukket en gang i tidsrommet torsdag 19. til lørdag morgen den 21 oktober. Deretter har døråpneren i mellomgangen inn til garasjen blitt revet ut fra murveggen i tidsrommet klokka 16.00 på fredag 27. og 12.00 på lørdag 28.

Hvis det er noen som har kjennskap til disse hendelsene, eller som kan hjelpe oss og fastsette nærmere tidspunkt, så setter styret pris på informasjon. 

Styret vil nå ta kontakt med Nokas for å se på overvåkningsbildene fra garasjen. Videre vurderer vi å anmelde forholdene, men det enkleste for alle parter hadde vært hvis den/de skyldige melder seg.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

5års reklamasjonsbefaring for beboerenheter

På sameiermøte ble styret bedt om å ta kontakt med en takstmann som kan komme inn i hver enkelt boenhet for å vurdere om det er problemer som faller inn under 5års garantien, og således bør reklameres på. I den forbindelse har vi tatt kontakt med Jarle Kjellås fra takst-forum.

Styret vil presisere at dette er et tilbud til beboerne som vi har hentet inn, men at alle beboere som ønsker en slik befaring må koste dette selv. De må også selv sørge for å være tilgjengelig den dagen det eventuelt blir befaring.

Under vises svaret fra Jarle Kjellås som inkluderer priser. Som vist avhenger prisene av hvor mange som er interessert. I første omgang ønsker derfor styret å lufte dette tilbudet, for å finne ut hvor mange som ønsker en slik befaring. Vi ber derfor de som er interessert i å være med på dette å sende en mail til vangslundsgate@gmail.com innen 25 oktober 2017. Merk at dette ikke er en bestilling, og er derfor helt uforpliktende.

Mvh Styret.

«Fra: Jarle Kjellås [mailto:Jarle.kjellas@takst-forum.no]
Sendt: 6. september 2017 14:10
Til:roaspen@online.no
Emne: 5års reklamasjonsbefaring Vangslunds gate 22
 

Hei

Viser til telefonsamtaler vedrørende befaring / kontroll i forbindelse med 5års reklamasjonstid.

Prisen / kostnad i forbindelse med dette vil være avhengig av hvor stort omfang dette blir.

  • 1-5 leiligheter kr. 2000,- ink mva og kjøring
  • 6-10 leiligheter kr. 1750,- ink mva og kjøring
  • Over 10 leiligheter kr. 1500,- ink. mva og kjøring

Prisen inkluderer da en befaring samt rapport for hver enhet.

Prisen forutsetter også kontinuerlige befaringer / fortløpende tilgang til leiligheter ved avtalt befaringsdag / dager.

Alternativt kan vi utføre dette ihht medgått tid med en timesats på kr. 1365,- ink mva.

En 5års kontroll vil i hovedsak omfatte:

  • kontroll av bad i forhold til tegn / symptom på skader
  • kontroll av leilighet for øvrig med tanke på konstruksjonsmessige feil
  • andre forhold som har oppstått etter overtakelse som ikke har vært synlig ved ettårsbefaring eller som ikke vil bli avvist pga for sen reklamasjon.

Mindre justeringer av vinduer / dører vil være å betrakte som eget vedlikehold og vil være vanskelig å få aksept for.

Videre vil skader som har oppstått pga manglende vedlikehold eller bruk av boligen ikke være å betrakte som reklamasjon.

Håper tilbudet er av interesse og hører fra deg!

Med vennlig hilsen

Takst-Forum Trøndelag AS
Jarle Kjellås
Takstingeniør
jarle.kjellas@takst-forum.no
Mob: 40004456
»

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Protokoller fra avholdte styremøter

Protokollene fra avholdte styremøter legges ut her.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Protokoll sameiermøte 2017

Protokollen for sameiermøte er nå tilgjengelig her

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Minner om bytte av filter

Styret har merket seg at flere av enhetene ikke har byttet filter i ventilasjonsanlegget sitt, vi minner derfor om dette.

Det er viktig å bytte filter hver gang melding om at nye filtere er satt i fellesboden. Hvis en ikke bytter filter vil det gå sterkt utover luftkvaliteten i leiligheten, samt at man vil miste enhver form for garanti på ventilasjonsanlegget.

Videre vil styret presisere at det ikke er eventuelle leietakere, men eiers ansvar at filteret blir byttet.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar