Protokoller fra styremøter

Styreprotokoller vil bli publisert her etter at de er godkjent av styret.

Fra November 2018 ble valgt å ikke legge ut protokoller fra styremøtet. Kontakt styret hvis det skulle være noen spørsmål.

Styremøte 25.10.2018

Styremøte 27.09.2018

Styremøte 30.08.2018

Styremøte 19.06.2018

Styremøte 22.05.2018

Styremøte 10.04.2018

Styremøte 13.03.2018

Styremøte 28.02.2018

Styremøte 13.02.2018

Styremøte 18.01.2018

Styremøte 05.12.2017

Styremøte 07.11.2017

Styremøte 03.10.2017

Styremøte 29.08.2017

Styremøte 27.06.2017

Styremøte 23.05.2017

Styremøte 24.04.2017