Utleie skal varsles til styret

Utleie skal som følge av §6 i vedtektene varsles til styret så man til en hver tid har kontroll på hvem som bor/eier i sameiet. Dette av sikkerhetsmessige hensyn.

Hver eier plikter derfor å fylle ut skjemaet for merking av postkasse og port-telefon slik at styret får nødvendig kontaktinformasjon. Dette skjemaet finner du her.