Vaktmester – Arbeidsomfang

Besørge nødvendige vaktmestertjenester / bygningsdrift ved:

  • Løpende tilsyn av tekniske anlegg
  • Løpende tilsyn av bygg og tekniske anlegg
  • Besørge orden i fellesarealer / tekniske arealer
  • Besørge orden på utvendige arealer
  • Snørydding og strøing
  • Ettersyn dører / vinduer / beslag
  • Renhold av p-kjeller to ganger pr år
  • Kontroll av rømningsveier
  • Tilgjengelighet av vaktmester innenfor normal arbeidstid samt tillkallingsvakt ved akutte behov
  • Kontroll av renholdet i fellesarealene